VERKSAMHETSPLAN 2018

 

  1. UTBILDNING

         Vi deltar i kurser, utfärder och temadagar ordnade av eller i sammarbete med FSU,
      NSU, EBUF, ESBO STAD, SOMMARÖMARTHORNA och SÖKÖ-SOMMARÖ FBK.

       22.3      EBUF:s vårmöte  på Thorstorp

       18.4      Föreningshuset i focus på Vikingaborg

       25.10    EBUF:S höstmöte  på Carlberg

                    Motivations-och inspirationsseminarium 

                    Diskussions/planeringsmöten med Lekskolan Vikingahems direktion.

 

       2. MOTIONSVERKSAMHET

       3.2           Himosresa

       11.3         Vinterdag, för barn  klo 12.00

       oktober   EBUF:s frågesportuttagningar /EVUF

       november NSU frågesportfinal i Sibbo

                        Upprätthållande av skridskobana vid behov

                        Upprätthållande av skidspår vid Ladan

                        Gymnastik för damer ,herrar och barn  på Vikingaborg 1ggr/ vecka

 

       3. KLUBBVERKSAMHET

       2.3             Spelkväll för barn på Vikingaborg

       23.3           Påskpyssel klubbkväll för barn på Vikingaborg klo 18.00

       4 – 21.6     Sommarläger för barn i åldern 7 -12 år på Vikingaborg

       7.6 – 1.7    Finns sommarteater spelperiod 

       14.6            SViE:s funktionärstur på Finns Sommarteater 

       19.6            SViE:s funktionärstur på Finns Sommarteater

        v.32           Matlagningskurs för barn i samarbete med Sommarö Marthor  på  
                            Vikingaborg   

                          Fritidsverksamhet på eftermiddagar under Kulturfondens Hallå projekt för
                          7- 12 åringar på Vikingaborg.

                          Vecka 23 och 39 talko vid Ladan  

                          Talkodagar på Vikingaborg .

                          Teaterbesök i sammarbete med andra föreningar.

                          Barn/ungdomskvällar på Vikingaborg

 

      4.    INFORMATION

                     3-5 cirkulär utges / år 

 

      5.    FASTIGHETER

                        Reparationer av våra fastigheter samt gårdsarbeten.

                        Vikingaborg: 

                        SViE äger och upprätthåller Lekskolan Vikingahem.

 

       6.    FESTER OCH ANDRA EVENEMANG

       30.4       Valborgsmässoaftons knytkalas

       13.5         Morsdagslunch på Vikingaborg arr. Skärgårdsbutiken

        9.6          Sommarfest med loppis vid Ladan. 

       25.8         Esbodagen och Forneldarna,
                        samarbetsprojekt med Esbo stads kulturtjänster 

       16.9        Glims höstmarknad 

       7.10        Höstlopptorg kl 12.00 - 14.00.

       2.11        Halloweenfest för barn på Vikingaborg

       9.12        Esbo Lucia kröningsfest  i Esbovikens kyrka samarbete med SViE

                      Kulturafton på Vikingaborg 

                    

       Under året uppkommande ideér förverkligas enligt behov.