VERKSAMHETSPLAN 2017

 

 

  1. UTBILDNING

       Vi deltar i kurser, utfärder och temadagar ordnade av eller i sammarbete med FSU, 
       NSU, EBUF, ESBO STAD, SOMMARÖMARTHORNA
och SÖKÖ-SOMMARÖ FBK.

       30.3      EBUF:s vårmöte  på Logen

       9.3        Föreningshuset i focus på Thorstorp

       26.10    EBUF:S höstmöte  på Stenhalla

                    Motivations-och inspirationsseminarium

                    Diskussions/planeringsmöten med Lekskolan Vikingahems direktion.

 

       2. MOTIONSVERKSAMHET

18.3       Himosresa

       5.3         Potatislandet runt, skidtävling eller dylikt för barn

       29.5       EBUF:s vård av gamla gravar  

       30.10     EBUF:s frågesportuttagningar /MNUF

       26.11     NSU frågesportfinal i Sibbo

                     Upprätthållande av skridskobana vid behov

                     Upprätthållande av skidspår vid Ladan

                     Gymnastik för damer ,herrar och barn  på Vikingaborg 1ggr/ vecka

 

       3. KLUBBVERKSAMHET

       5. – 22.6.   Sommarläger för barn i åldern 7 -12 år på Vikingaborg

       8.6-2.7.    Finns sommarteater   spelperiod

       20.6.         SViE:s funktionärstur på Finns Sommarteater

       29.6.        SViE:s funktionärstur på Finns Sommarteater

      v.32        Matlagningskurs för barn i samarbete med Sommarö Marthor  på
                     Vikingaborg  

                       Vecka 23 och 39 talko vid Ladan 

                       Talkodagar på Vikingaborg .

                       Teaterbesök i sammarbete med andra föreningar.

                       Barn/ungdomskvällar på Vikingaborg

 

        4.    INFORMATION

                     3-5 cirkulär utges / år

 

        5.    FASTIGHETER

                    Reparationer av våra fastigheter samt gårdsarbeten.

                    Vikingaborg:

                    Ladan: taket

                    SViE äger och upprätthåller Lekskolan Vikingahem.

 

       6.    FESTER OCH ANDRA EVENEMANG

 

       14.5      Morsdagslunch på Vikingaborg arr. Skärgårdsbutiken

       10.6      Sommarfest med loppis vid Ladan. TEMA: Finland 100 år

       26.8      Esbodagen och Forneldarna, sammarbetsprojekt med Esbo stads
                    kulturtjänster Tema: Finland 100 år

       17.9      Glims höstmarknad

       1.10      Höstlopptorg kl 12.00 - 14.00.

       3.11      Halloweenfest för barn på Vikingaborg

       11.11    Finland 100 årsmiddag

       9.12      Esbo Lucia kröningsfest   Samarbete med GUAF

                    Kulturafton på Vikingaborg

                   

     Under året uppkommande ideér förverkligas enligt behov.