Verksamhetsplan 2013

1. Utbildning

Vi deltar i kurser, utfärder och temadagar ordnade av eller i sammarbete med FSU, NSU, EBUF, ESBO STAD, SOMMARÖMARTHORNA och SÖKÖ-SOMMARÖ FBK.
21.3 EBUF:s vårmöte på Carlberg
15.4 Föreningshuset i focus på Vikingaborg arr. EBUF
4.9 Glims marknadsmöte
31.10 EBUF:S höstmöte på Fallåker
Motivations- och inspirationsseminarium
Diskussions/planeringsmöten med Lekskolan Vikingahems direktion.
Strategimöten mellan ungdomsföreningar.

2. Motionsverksamhet

10.3 Potatislandet runt, skidtävling för barn
5.5 Städning av vägbranter
27.5 EBUF:s vård av gamla gravar
21.10 EBUF:s och NSU:s frågesportuttagningar
3.11 NSU frågesportfinal
Upprätthållande av skridskobana vid behov
Upprätthållande av skidspår vid Ladan
Tisdagar dam och herr gymnastik på Vikingaborg
Torsdagar barngymnastik på Vikingaborg

3. Klubbverksamhet

3 – 20.6 Sommarläger för barn i åldern 7 -12 år på Vikingaborg
5 – 30.6 Finns sommarteater spelperiod
15.6 SViE:s funktionärstur på Finns Sommarteater
26.6 SViE:s funktionärstur på Finns Sommarteater
5 – 9.8 Matlagningskurs för barn i samarbete med Sommarö Marthor på Vikingaborg
Vecka 31 och 39 talko vid Ladan
Talkodagar på Vikingaborg.
Teaterbesök i sammarbete med andra föreningar.
Klubbkvällar för barn en gång i månaden

4. Information

3-5 cirkulär utges / år

5. Fastigheter

Reparationer av våra fastigheter samt gårdsarbeten
SViE äger och upprätthåller Lekskolan Vikingahem.

6. Fester och andra evenemang

16.3 Mexikansk afton på Vikingaborg
26.5 Vårlopptorg
13.6 Kulturen vid ån på Lagstad sportplan
3.8 Sommarfest vid Ladan
31.8 Esbodagen, sammarbetsprojekt
15.9 Glims marknad
6.10 Höstlopptorg kl 12.00 - 14.00.
1.11 Halloweenfest för barn på Vikingaborg
8.12 Esbo Lucia kröningsfest arr. HVA
Skärgårdsdagarna på Pentala
Kulturafton på Vikingaborg
Lekisfest.
Under året uppkommande ideér förverkligas enligt behov.