Lekskolan Vikingahem & Vikingahems eftis

I Vikingaborg fungerar dagtid Lekskolan Vikingahem som omfattar dagis- och eftisverksamhet. Lekskolan grundades på föräldrainitiativ år 2003 för att trygga möjligheten till nära barnvårdsservice på svenska. Vi har plats för 16 dagisbarn i ålderna 3-6 år och 15 eftis barn.

I dagis har vi ett veckoschema med musikdag, gymnastikdag, pysseldag, skogsdag och leksaksdag. Eftis verksamheten går ut på att röra sig mycket ute, både genom ledda sportsliga aktiviteter och frilek ute på gården. Till eftis söker man via Esbo stad.

För mera information gällande dagis och eftis, se Vikingahems webbplats eller kontakta Vikingahems föreståndare, tfn 040 871 3250 eller vikingahem(at)gmail.com