Kontaktuppgifter

Har du förslag eller synpunkter skall du kontakta styrelsen. De sköter föreningens ärenden allt från program till fastigheter.  Vänligen kontakta "kontaktpersonen" direkt i ärenden eller frågor du är interessarad av.

Fakturering och postadress:
Skärgårdens Vänner i Esbo rf
Sommarövägen 8 B,
02380 Esbo

Medlemsansökan
Vill du bli medlem, vänligen klicka på ansökan och returnera den till vår medlemsansvariga Fredrika Sjöberg, froba.sjo(at)gmail.com. Du är hjärtligt välkommen. Om du vill uppdatera dina uppgifter kan du göra det på samma blankett.

Observera att uthyrningarna av Vikingaborg  sköts av Siv Lindfors. Vänligen kontakta henne per e-post eller telefon 0400-360 887, vardagar kl. 18-21, veckoslut kl. 12-21.
 

   STYRELSEN 2018:

ORDFÖRANDE:

N/A

SEKRETERARE: 
Siv Lindfors
Sököbacken 6 A 24
02360  Esbo
Mobil:0400 523 441
E-post: siv.lindfors(at)elisanet.fi
Kontaktperson:se informatörens uppgifter

VICEORDFÖRANDE:

Per-Henrik Sjöberg
Mobil: 0500 500 400
E-post: pelle@sjobergs.fi

KASSÖR:
Nelly Eriksson
Ramsövägen 1
02380  Esbo
Mobil: 050 597 8028
E-post: nellyeri@gmail.com
Kontaktperson:
debitering, löner och betalningar

STYRELSEMEDLEM:
Katja Söderholm
E-post: katjax1(at)luukku.com
Mobil: 041 5222626

STYRELSEMEDLEM:
Pia Hannuksela
E-post: piamaria74(at)hotmail.com
Kontaktperson:
understöd

STYRELSEMEDLEM:
Mariella Weckström-Kuutschin

E-post: mariella.weckström-kuutschin(at)eepos.net

STYRELSEMEDLEM:
Fredrika Sjöberg
E-post: froba.sjo(at)gmail.com
Mobil: 050 432 4856
Kontaktperson: medlemsregistret, sociala medier

INFORMATÖR:
Siv Lindfors
Sököbacken 6 A 24
02360 Esbo
Mobil: 0400- 523 441
Uthyrning: 0400-360 887
vardagar kl 18-21
veckoslut kl 12-21
E-post: siv.lindfors(at)elisanet.fi
Kontaktperson: Skärgårdsbladet, uthyrning av Vikingaborg, ansvarig för Ladan, lägerverksamheten

STYRELSEMEDLEM:
Victor Helsingius
Mobil: 0451263491
E-post: victor.helsingius(at)gmail.com

SUPPLEANT:
Pia Miettinen
E-post: piamiettinen3@gmail.com
 

SUPPLEANT:
Yrsa Holmberg
Östrafortet 7
02160 Esbo
E-post: yrsa.holmberg(at)gmail.com