Kontaktuppgifter

Har du förslag eller synpunkter skall du kontakta styrelsen. De sköter föreningens ärenden allt från program till fastigheter.  Vänligen kontakta "kontaktpersonen" direkt i ärenden eller frågor du är interessarad av.

Fakturering och postadress:
Skärgårdens Vänner i Esbo rf
Sommarövägen 8 B
02380 Esbo

MEDLEMSANSÖKAN
Vill du bli medlem, vänligen klicka på ansökan och returnera den till vår medlemsansvariga Fredrika Sjöberg, medlemmar.svie@gmail.com. Du är hjärtligt välkommen. Om du vill uppdatera dina uppgifter kan du göra det via epost till medlemmar.svie@gmail.com

Avgiften för enskild medlem är 10€/år och familjeavgiften är 20€/år.

Uthyrningarna av Vikingaborg:
vikingaborg.svie@gmail.com
0400-360 887, vardagar kl. 18-21, veckoslut kl. 11-18.

 

Styrelsen 2021

ORDFÖRANDE:

Per-Henrik Sjöberg
Mobil: 0500 500 400
E-post: pelle@sjobergs.fi

VICEORDFÖRANDE:

Nelli Sjöberg 
E-post: nellisjoberg@gmail.com
Kontaktperson: hemsidan, Ladan

KASSÖR:

Pia Miettinen
Mobil: 040 524 2422
E-post: piamiettinen3@gmail.com
Kontaktperson:
debitering, löner och betalningar

SEKRETERARE: 

Katariina Weber
E-post: katariina.weber@gmail.com 

STYRELSEMEDLEM:

Fredrika Sjöberg
E-post: froba.sjo@gmail.com
Kontaktperson: medlemsregistret,
sociala medier

STYRELSEMEDLEM:

Katja Söderholm
E-post: katjax1@luukku.com

STYRELSEMEDLEM:

Henrika von Schantz-Enoksson
E-post: henrika.von.schantz@gmail.com

STYRELSEMEDLEM:

Tiina Weber
E-post: tiina.liljendal@gmail.com

STYRELSEMEDLEM:

Nelly Eriksson
E-post: nellyeri@gmail.com

SUPPLEANT:

Sarah Fellman
E-post: sarahfellman@gmail.com

SUPPLEANT:

Malin Miettinen
E-post: malin.miettinen3@gmail.com