Kontaktuppgifter

Har du förslag eller synpunkter skall du kontakta styrelsen. De sköter föreningens ärenden allt från program till fastigheter.  Vänligen kontakta "kontaktpersonen" direkt i ärenden eller frågor du är interessarad av.

Fakturering och postadress:
Skärgårdens Vänner i Esbo rf
Sommarövägen 8 B,
02380 Esbo

Medlemsansökan
Vill du bli medlem, vänligen klicka på ansökan och returnera den till vår medlemsansvariga Fredrika Sjöberg, froba.sjo@gmail.com. Du är hjärtligt välkommen. Om du vill uppdatera dina uppgifter kan du göra det på samma blankett.

Observera att uthyrningarna av Vikingaborg  sköts av Siv Lindfors. Vänligen kontakta henne per e-post eller telefon 0400-360 887, vardagar kl. 18-21, veckoslut kl. 12-21.
 

   STYRELSEN 2019:

ORDFÖRANDE:

Per-Henrik Sjöberg
Mobil: 0500 500 400
E-post: pelle@sjobergs.fi

 

 

 

SEKRETERARE: 
Siv Lindfors
Sököbacken 6 A 24
02360  Esbo
Mobil:0400 523 441
E-post: 
siv.lindfors@elisanet.fi
Kontaktperson:se informatörens uppgifter

VICEORDFÖRANDE:

Fredrika Sjöberg
E-post: froba.sjo@gmail.com
Kontaktperson: medlemsregistret, sociala medier


 

 

KASSÖR:
Nelly Eriksson
Ramsövägen 1
02380  Esbo
Mobil: 050 597 8028
E-post: nellyeri@gmail.com
Kontaktperson:
debitering, löner och betalningar

STYRELSEMEDLEM:
Katja Söderholm
E-post: katjax1@luukku.com
Mobil: 041 5222626
 

STYRELSEMEDLEM:
Mariella Weckström-Kuutschin
E-post: mariella.weckström-kuutschin@eepos.net

STYRELSEMEDLEM:
Henrika von Schantz-Enoksson
E-post: henrika.von.schantz@gmail.com

STYRELSEMEDLEM:
Katariina Weber
E-post: katariina.weber@gmail.com 
 

INFORMATÖR:
Siv Lindfors
Sököbacken 6 A 24
02360 Esbo
Mobil: 0400- 523 441
Uthyrning: 0400-360 887
vardagar kl 18-21
veckoslut kl 12-21
E-post: siv.lindfors@elisanet.fi
Kontaktperson: Skärgårdsbladet, uthyrning av Vikingaborg, ansvarig för Ladan, lägerverksamheten

 

 

 


 

SUPPLEANT:
Pia Miettinen
E-post: piamiettinen3@gmail.com
 

SUPPLEANT:
Alice Sjöberg