Kontaktuppgifter

Har du förslag eller synpunkter skall du kontakta styrelsen. De sköter föreningens ärenden allt från program till fastigheter.  Vänligen kontakta "kontaktpersonen" direkt i ärenden eller frågor du är interessarad av.

Fakturering och postadress:
Skärgårdens Vänner i Esbo rf
Sommarövägen 8 B,
02380 Esbo

Medlemsansökan
Vill du bli medlem, vänligen klicka på ansökan och returnera den till vår medlemsansvariga Fredrika Sjöberg, froba.sjo(at)gmail.com. Du är hjärtligt välkommen. Om du vill uppdatera dina uppgifter kan du göra det på samma blankett.

Observera att uthyrningarna av Vikingaborg  sköts av Siv Lindfors. Vänligen kontakta henne per e-post eller telefon 0400-360 887, vardagar kl. 18-21, veckoslut kl. 12-21.
 

   STYRELSEN 2017:

ORDFÖRANDE:
Ann-Britt Rajala
Mellbygränden 7
02380 Esbo
Mobil: 040-512 3679
E-post: mel7(at)kolumbus.fi
Kontaktperson:
utemotion och jumppa
SEKRETERARE: 
Siv Lindfors
Sököbacken 6 A 24
02360  Esbo
Mobil:0400 523 441
E-post: siv.lindfors(at)elisanet.fi
Kontaktperson:se informatörens uppgifter
VICEORDFÖRANDE:
Yrsa Holmberg
Östrafortet 7
02160 Esbo
E-post: yrsa.holmberg(at)gmail.com
 
KASSÖR:
Nelly Eriksson
Ramsövägen 1
02380  Esbo
Mobil: 050 597 8028
E-post: nellyeri@gmail.com
Kontaktperson:
debitering, understöd, löner och betalningar

STYRELSEMEDLEM:
Katja Söderholm
E-post: katjax1(at)luukku.com
Mobil: 041 5222626

STYRELSEMEDLEM:
Pia Hannuksela

E-post: piamaria74(at)hotmail.com

STYRELSEMEDLEM:
Mariella Weckström-Kuutschin

E-post: mariella.weckström-kuutschin(at)eepos.net

STYRELSEMEDLEM:
Fredrika Sjöberg
E-post: froba.sjo(at)gmail.com
Mobil: 050 432 4856
Kontaktperson: medlemsregistret

INFORMATÖR:
Siv Lindfors
Sököbacken 6 A 24
02360 Esbo
Mobil: 0400- 523 441
Uthyrning: 0400-360 887
vardagar kl 18-21
veckoslut kl 12-21
E-post: siv.lindfors(at)elisanet.fi
Kontaktperson: Skärgårdsbladet, uthyrning av Vikingaborg, ansvarig för Ladan, lägerverksamheten

STYRELSEMEDLEM:
Victor Helsingius
Mobil: 0451263491
E-post: victor.helsingius(at)gmail.com

SUPPLEANT:
Joakim Nordling
Mobil: 040-557 3238
E-post: joakim.nordling(at)nordinfo.fi
Kontaktperson: lokalnätet och datateknik

SUPPLEANT:
Sari Laava
Svartholmsvägen 4
02380 Esbo
Mobil: 041-523 2180
E-post: sari.laava(at)kolumbus.fi