Pilates på Vikingaborg

Pilateskvällarna fortsätter på Vikingaborg (Sommarövägen 8) på torsdagar den 13.9 - 20.12 (ej pilates 15.11, 6.12). Kvällens tre grupper är flexibelt tvåspråkiga. Som ledare fungerar pilatesinstruktör och fysioterapeut Filippa Hokajärvi. 

Grupperna: Grupp1 (kvinnor + män) kl.17.40-18.40 , Grupp2 (kvinnor) kl.18.50-19.50, Grupp3 (män) kl.20-21

Pris: 120 euro (inkl. 13 gånger)

Anmälningar: filippa.hokajarvi (at) gmail.com eller telefonnummer 040 5777 943

Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR

 

Föreningens namn och kontaktuppgifter

Skärgårdens Vänner i Esbo rf, Sommarövägen 8 B  02380 Esbo ,  www.svie.fi,  telefon 0400-360 887, E-post: siv.lindfors(at)elisanet.fi

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, medlemssekreterare, kassör och bokförare. Uppgifterna är även tillgängliga för anställda vid Förbund Y rf. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utöver till förbundet utanför organisationen.   

Lagringsperioden
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Rättigheter
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.

 

Ungdomsambassadör för Esbo stad/ Nuorisolähettiläs Espoon kaupungille

Känner du en ungdom som skulle passa som ungdomsambassadör till den europeiska stadskonferensen skicka in en ansökan
-Ansökningstiden slutar 14.6!

Esbo stad söker en 18-30 årig ungdoms ambassadör för att representera Esbo i stadsnätverk Eurocities årliga konferens i Edinburgh i November 2018.

Eurocities är en samarbetsnätverk för europeiska städer, som medlemmar är 140 av de största städerna i Europa. 28.-30.11.2018 ordnas en konferens där ungdomsambassadörer, beslutsfattaren och andra representanter får europeiska städer och EU-institutionen kommer att umgås med varandra.

Ungdomsambassadören deltar aktivt i konferensprogrammet, delar sina observationer med andra deltagare och esbobor, och får umgås med andra ungdomar från Europa som är intresserade av att påverka i framtiden.

Mer info och ansökningsblanketten:
https://www.espoo.fi/…/Call_for_Espoo_Young_Ambassador(1423…

-----------------------------------------------------------

Hae Espoon kaupungin nuorisolähettilääksi eurooppalaiseen kaupunkikonferenssiin
- haku päättyy 14.6.2018

Espoon kaupunki hakee 18-30 -vuotiasta nuorisolähettilästä edustamaan Espoota kaupunkiverkosto Eurocitiesin vuosikonferenssiin Edinburghiin marraskuussa 2018.

Eurocities on eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöverkosto, jonka jäsenenä on 140 Euroopan suurimpia kaupunkeja. 28.-30.11.2018 järjestettävään konferenssiin osallistuu nuorisolähettiläitä, päättäjiä ja muita edustajia eurooppalaisista kaupungeista sekä EU-instituutioista.

Nuorisolähettiläs osallistuu aktiivisesti konferenssiohjelmaan, jakaa havaintojaan muiden osallistujien ja espoolaisten kanssa, sekä pääsee verkottumaan vaikuttamisesta kiinnostuneiden eurooppalaisten nuorten kanssa.

Lisätietoa ja hakulomake löytyy täältä:
https://www.espoo.fi/…/Call_for_Espoo_Young_Ambassador(1423…

Hakulomake täytetään englanniksi. Haku päättyy 14.6.2018

 

 

 

 

 

SViEs 110 års jubileumsbok

Boken finns nu att köpa. Boken kan beställas per e-post av Sivi siv.lindfors(at)elisanet.fi eller köpas i Skärgårdsbutiken på Sommaröarna. Boken finns också på Akademiska bokhandeln.

 

 

 

 

SViE 110 år på Arenan

 


SViE Skärgårdsbladet

Skärgårdsbladet 2/2018