Verksamhetsplan 2014

1. Utbildning

Vi deltar i kurser, utfärder och temadagar ordnade av eller i sammarbete med FSU, NSU, EBUF, ESBO STAD, SOMMARÖMARTHORNA och SÖKÖ-SOMMARÖ FBK.

26.3 EBUF:s vårmöte  i Mattliden /MNUF

april Föreningshuset i focus på Fallåker arr. EBUF

10.9 Glims marknadsmöte 

30.10 EBUF:S höstmöte  på Thorstorp i Alberga/HVA

Motivations-och inspirationsseminarium

Diskussions/planeringsmöten med Lekskolan Vikingahems direktion.

Strategimöten mellan ungdomsföreningar.

2. Motionsverksamhet

1.3 Potatislandet runt, skidtävling för barn

4.5 Städning av vägbranter

21.5 EBUF:s vård av gamla gravar  

13.10 EBUF:s och NSU:s frågesportuttagningar på Vikingaborg

2.11 NSU frågesportfinal

Upprätthållande av skridskobana vid behov

Upprätthållande av skidspår vid Ladan

Söndagar Pilates för damer och blandade grupper på Vikingaborg

Tisdagar barngymnastik på Vikingaborg

3. Klubbverksamhet

2 – 19.6 Sommarläger för barn i åldern 7 -12 år på Vikingaborg

5 – 29.6 Finns sommarteater   spelperiod

25.6 SViE:s funktionärstur på Finns Sommarteater eventuellt tillsammans med NNN

28.6 SViE:s funktionärstur på Finns Sommarteater

4 – 8.8 Matlagningskurs för barn i samarbete med Sommarö Marthor på Vikingaborg  

Vecka 31 och 39 talko vid Ladan 

Talkodagar på Vikingaborg.

Teaterbesök i sammarbete med andra föreningar.

4. Information

3-5 cirkulär utges / år

5. Fastigheter

Reparationer av våra fastigheter samt gårdsarbeten

SViE äger och upprätthåller Lekskolan Vikingahem.

6. Fester och andra evenemang

29.3 Välgörenhetsmiddag på Vikingaborg kl 19.00

11.5 Morsdagslunch på Vikingaborg

25.5 Vårlopptorg 12.00 – 15.00

12.6 Kulturen vid ån på Lagstad sportplan

2.8 Sommarfest vid Ladan tillsammans med Sommarö-Seura

30.8 Esbodagen, sammarbetsprojekt med Esbostads  kulturtjänster

Glims marknad

5.10 Höstlopptorg kl 12.00 - 14.00.

31.10 Halloweenfest för barn på Vikingaborg

7.12 Esbo Lucia kröningsfest   

Skärgårdsdagarna på Pentala

Kulturafton på Vikingaborg

 

Under året uppkommande ideér förverkligas enligt behov.