Verksamhetsplan 2015

1. Utbildning

Vi deltar i kurser, utfärder och temadagar ordnade av eller i sammarbete med FSU, NSU, EBUF, ESBO STAD, SOMMARÖMARTHORNA och SÖKÖ-SOMMARÖ FBK.

26.3 EBUF:s vårmöte  på Stenhalla

16.4 Föreningshuset i focus på Valhalla

22.10 EBUF:S höstmöte på Valhalla

Motivations-och inspirationsseminarium

Diskussions/planeringsmöten med Lekskolan Vikingahems direktion.

2. Motionsverksamhet

1.3 Potatislandet runt, skidtävling eller dylikt för barn

2.5 Städning av vägbranter

25.5 EBUF:s vård av gamla gravar  

2.11 EBUF:s frågesportuttagningar  på Carlberg

15.11 NSU frågesportfinal

Upprätthållande av skridskobana vid behov

Upprätthållande av skidspår vid Ladan

Gymnastik för damer, herrar och barn på Vikingaborg 1ggr/ vecka

3. Klubbverksamhet

1 – 18.6 Sommarläger för barn i åldern 7 -12 år på Vikingaborg

4 – 28.6 Finns sommarteater spelperiod

17.6 SViE:s funktionärstur på Finns Sommarteater

25.6 SViE:s funktionärstur på Finns Sommarteater

3 – 7.8 Matlagningskurs för barn i samarbete med Sommarö Marthor  på Vikingaborg  

Vecka 23 och 40 talko vid Ladan 

Talkodagar på Vikingaborg.

Teaterbesök i sammarbete med andra föreningar.

Barn/ungdomskvällar på Vikingaborg

4. Information

3-5 cirkulär utges / år

5. Fastigheter

Reparationer av våra fastigheter samt gårdsarbeten

Vikingaborg: måla ytterväggar, måla golven i övre våningen.

Ladan: eventuellt nytt pärttak

SViE äger och upprätthåller Lekskolan Vikingahem.

6. Fester och andra evenemang

1.5 Sillis på Vikingaborg arr. Skärgårdsbutiken

10.5 Morsdagslunch på Vikingaborg arr. Skärgårdsbutiken

11.6 Kulturen vid ån på Lagstad sportplan

6.6 Sommarfest med loppis vid Ladan.

29.8 Esbodagen och Forneldarna, sammarbetsprojekt med Esbo stads  kulturtjänster

20.9 Glims marknad 40:de gången

4.10 Höstlopptorg kl 12.00 - 14.00.

30.10 Halloweenfest för barn på Vikingaborg

5.12 Esbo Lucia kröningsfest   

15-16.8 Skärgårdsdagarna på Pentala

Kulturafton på Vikingaborg

Vuxenfest på Vikingaborg

Skrivning och utgivning av vår historik 2016

 

Under året uppkommande ideér förverkligas enligt behov.