Dagvårdsavgift för heltidsvård 300e/månad

Dagvårdsavgift för deltidsvård 245e/månad (max 20h/vecka)

Avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar: Vårdnadshavare har rätt att ansöka om avgiftsfri småbarnspedagogik 20h/vecka för barn som är födda 2015.

Syskonrabatt: Vårdnadshavare har rätt att ansöka om syskonrabatt.

 

Vi forskar och målar i vår närskog

 

Känsellek