Vi har plats för 14 barn i åldern 2-5. Personalen består av 1 lärare inom småbarnspedagogik och föreståndare och 2 barnskötare inom småbarnspedagogik. 

 

Kompiskunskap med Kanin och Igelkott