Lekskolans operativa verksamhet leds av dess direktion. I direktionen sitter två representanter från SViE, föräldrarepresentanter och Lekskolans föreståndare.

Till direktionens uppgifter hör bl.a. att ansöka om understöd för verksamheten från fonder och stiftelser.

Vi önskar att alla föräldrar med barn i Lekskolan Vikingahem aktivt tar del i arbetet att upprätthålla och understöda verksamheten.

Vi har gemensamma talkokvällar/dagar 1-2 gånger om året då alla familjer får vara med och göra vår Lekskola ännu trivsammare. På talkokvällarna har vi bl.a. byggt ett uteförråd för barnens uteleksaker och en ny sandlåda.

 

Vårt leksaksförråd