Som mål för vår verksamhet har vi att erbjuda familjerna en trygg och kvalitativ dagvård. Vår värdegrund baserar sig på de allmänna principerna i FN:s konvention om barnens rättigheter samt på lagen om småbarnspedagogik. Barnets bästa styr vår verksamhet, vi bemöter varandra med respekt och arbetar för att skapa en trygg miljö för lek och lärande.

Att upprätthålla och förstärka det svenska språket, förankringen till hembygden och den finlandssvenska identiteten är en av tyngdpunkterna i vår verksamhet. I vårt veckoprogram ingår musik, rörelse, skapande verksamhet, femårsverksamhet, språk och matematiklek och kompiskunskap. 

Barnens delaktighet i verksamheten kommer fram då vi vuxna lyssnar på barnen och är lyhörda för deras önskemål. Olika teman och grupparbeten baserar sig på barnens intressen och behov.

Vi följer Esbo stads Plan för småbarnspedagogik.

Vårt arbetssätt baserar sig på fostringsgemenskap och vi lägger stort värde på den dagliga kontakten vi har med familjerna.

Vi gör upp en plan för barnets lärande tillsammans med vårdnadshavarna. Diskussion mellan lärare inom småbarnspedagogik och vårdnadshavarna hålls en till två gånger om året.

Vi studerar löv på hösten

 

Vårt äppelträd blommar